فایل های دسته بندی بهداشت محیط - صفحه 1

پاور پوینت عالی آلودگی صوتی

پاور پوینت عالی آلودگی صوتی برای رشته های دارای واحد بهداشت محیط

قیمت : 1,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی و تحقیق-ایمنی و سلامت شغلی کارکنان- در 75صفحه-docx

این تحقیق در مورد ایمنی و سلامت شغلی کارکنان در 75 صفحه و در قالب ورد می باشد.

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مديريت پسماند

سيستم مديريت زيست محيطي

قیمت : 50,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاور پوینت بررسی گندزدایی آب با کلر

پاور پوینت بررسی گندزدایی آب با کلر

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاور پوینت بررسی سموم ارگانو فسفر وکارابامات ها

پاور پوینت بررسی سموم ارگانو فسفر وکارابامات ها

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت کاربرد باکتری در حذف آلودگی نفتی

پاورپوینت کاربرد باکتری در حذف آلودگی نفتی

قیمت : 9,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاور پوینت بررسی فاضلاب ناشی از صنعت نساجی

پاور پوینت بررسی فاضلاب ناشی از صنعت نساجی

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله بررسی پساب صنعت نساجی(همراه با رفرنس)

مقاله بررسی پساب صنعت نساجی(همراه با رفرنس)

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله بررسی پشه های کولکس و آادس بیماری مرتبط با آنها

مقاله بررسی پشه های کولکس و آادس بیماری مرتبط با آنها

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2قبلی · بعدی