فایل های دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی - صفحه 1

پاورپوینت كاربردهاي روان شناسي در ورزش

هر دانشي داراي دو بعد مي باشد:1-مفاهيم ، نظريه ها (تعاريف و مباحث نظري)2-كاربردها (زمينه هاي پژوهشي و راهبردهاي عملياتي)و روان شناسي نيز همچون ساير دانش هاي جامع و كامل اين دو بعد را داراست.تعريف و مفهوم دانش روان شناسي ورزشي:اگر روان شناسي را علم مط...

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت نظريه هاي انگيزش شغلي و پيشرفت

تعريف انگيزش انگيزش به مجموعه شرايط و اوضاع و احوالي گفته مي شود كه باعث مي شود فرد از درون به فعاليت درآيد.اجزاء انگيزشانگيزش داراي سه جزء است:۱- نيروزايي۲- قدرت هدايت كردن۳- مداومت بخشيدن به رفتار

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت تفاوتهای فردی و شخصيت در كار

انسانها از جنبه هاي مختلف جسماني، رواني و مهارت ها تفاوت دارند. وظيفه روانشناس كار در ارتباط با تفاوتهاي فردي يكي از وظايف روانشناس كار آن است كه مشخص كند هر يك از داوطلبان ورود به سازمان تا چه اندازه خصوصيات مورد نظر را دارا هستند.

قیمت : 14,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت اهميت و ضرورت بازی در پيش دبستانی

ازآنجا که بازی اغلب با فعالیتهای بدنی همراه است ارتباط نزدیکی با رشـــد و تربیــت انــدام بچــه هــا، مهــارتهای جنبشی مناسب و آمادگی بدن دارد.کودکـان بـا فعالیت هـای جسمـانی به مهـارتهای حرکتی می رسنـد کـه آنهـا را قـــادر مــی سـازد تـا از نظــر جس...

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت نظریه اسناد

عبارت است از فرایندی که افراد بکار می برند تا رویدادها را به عوامل زی بنایی آنها پیوند دهند به نظرهایدر بیشتر مردم برای فهم رفتار دیگران یکی از سه تبیین زیر را بکار می برند:1- آنها ممکن است فرض کنند رفتار شخص معلول عوامل موقعیتی است (اسناد موقعی...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت یادگیری و انواع سبک های یادگیری

بخشی از متن: « یادگیری تغییری است که بر اثر تجربه یا آموزش در رفتار موجود زنده پدید می‌آید ».  سبک یادگیری  learning styleشیوه یا روش ترجیحی و فردی یک انسان در برای برخورد با اطلاعات و احساسات در یک موقعیت خاص ( یادگیری) که می تواند بر رفتا...

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت دیدگاه های مختلف شکل گیری شخصیت

بخشی از متن:برگرفته شده از کلمه  پرسونا به معنای نقاب در تئاتردرمفهوم اولیه یعنی تصویر ظاهری واجتماعی فرد کارل راجرز: یک خویشتن سازمان یافته دائمی که محور تمامی تجربه -های وجودی ما است .واتسن : مجموعه سازمان یافته ای از عادات اریک اریکسون :...

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت تربيت دینی خانواده

1- سوز و تعهد                                 طور        262- نجا...

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت تقویت مهارت تصميم گيري

همه ما در زندگي فردي و اجتماعي خود مان با مسايل و مشكلات متعددي مواجه مي شويم. در واقع زندگي چيزي جز روند پياپي مواجه شدن با مسايل و مشكلات و تلاش براي حل و فصل آنها نيست. بنابراين وجود مشكل در زندگي طبيعي است و هر كسي در زندگي خود با مشكلاتي روبرو م...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی