فایل های دسته بندی آمار - صفحه 1

دانلود مجموعه تحقیق و پرسشنامه آماری

مجموعه 60 فایل تحقیق و پرسشنامه آماده؛ مجموعه فایل های تحقیق شامل: - ارتباط بین نمره مستمر و پایانی - ارزیابی برنامه ریزی دانش آموزان و تأثیر آن بر موفقیت آنان - آمار مراجعات به ثبت احوال برای گرفتن شناسنامه پسر یا دختر - آمار مرگ و میر 80 تا 85 - بررسي علل افت تحصيلي دانش آموزان در مقطع تحصيلي متوس

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

محاسبه نرخ رشد سالانه جمعیت و درصد رشد طبیعی جمعیت در اکسل

فرمول نوشته شده برای محاسبه نرخ رشد سالانه و درصد رشد طبیعی جمعیت در اکسل

قیمت : 5,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مد و مدگرایی

پروژه آماری مد و مدگرایی

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

عملكرد سازمان اتوبوسراني

پروژه آماری عملكرد سازمان اتوبوسراني

قیمت : 3,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آموزش spss

فایل پاورپوینت آموزش spss

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه آماري مطالعات درسي و غيردرسي (پرسشنامه اي)

پروژه آماري مطالعات درسي و غيردرسي پرسشنامه اي،دانلود پروژه آماري مطالعات درسي و غيردرسي پرسشنامه اي،دانلود رایگان پروژه آماري مطالعات درسي و غيردرسي پرسشنامه اي،مطالعات درسي و غيردرسي پرسشنامه اي،تحقیق مطالعات درسي و غيردرسي پرسشنامه اي،مقاله مطالعات درسي و غيردرسي پرسشنامه اي

قیمت : 2,300 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه آمار رشد درآمد گروه هاي مختلف و توليد ناخالص ملي بر حسب فعاليتهاي اقتصادي

پروژه آمار رشد درآمد گروه هاي مختلف و توليد ناخالص ملي بر حسب فعاليتهاي اقتصادي،دانلود پروژه آمار رشد درآمد گروه هاي مختلف و توليد ناخالص ملي بر حسب فعاليتهاي اقتصادي،دانلود رایگان پروژه آمار رشد درآمد گروه هاي مختلف و توليد ناخالص ملي بر حسب فعاليتهاي اقتصادي،رشد درآمد گروه هاي مختلف و توليد ناخالص

قیمت : 1,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه آمار بررسي سني جامعه خارج از مدرسه كه شما در طي روز با آن هاسر و كار داريد

پروژه آمار بررسي سني جامعه خارج از مدرسه كه شما در طي روز با آن هاسر و كار داريد،دانلود پروژه آمار بررسي سني جامعه خارج از مدرسه كه شما در طي روز با آن هاسر و كار داريد،دانلود رایگان پروژه آمار بررسي سني جامعه خارج از مدرسه كه شما در طي روز با آن هاسر و كار داريد،بررسي سني جامعه خارج از مدرسه كه شما

قیمت : 2,800 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه آماري بررسي تأثير ميزان درآمد افراد در رضايتمندي از زندگي

پروژه آماري بررسي تأثير ميزان درآمد افراد در رضايتمندي از زندگي،داملود پروژه آماري بررسي تأثير ميزان درآمد افراد در رضايتمندي از زندگي،دانلود رایگان پروژه آماري بررسي تأثير ميزان درآمد افراد در رضايتمندي از زندگي،بررسي تأثير ميزان درآمد افراد در رضايتمندي از زندگي،تحثقیق بررسي تأثير ميزان درآمد افرا

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی