فایل های دسته بندی کامپیوتر و IT - صفحه 1

ماشین حساب با GUI Tkinter در پایتون با کد منبع

ماشین حساب با GUI Tkinter در پایتون با کد منبع

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سورس پروژه انبار کيف و کفش با سي شارپ و SQL

دانلود سورس پروژه انبار کيف و کفش با سي شارپ و SQL: مناسب برای دانشجویان رشته های نرم افزار و کامپیوتر و علاقمندان به برنامه نویسی

قیمت : 34,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سورس پروژه انبار پوشاک با سي شارپ و SQL

دانلود سورس پروژه انبار پوشاک با سي شارپ و SQL: مناسب برای دانشجویان رشته های نرم افزار و کامپیوتر و علاقمندان به برنامه نویسی

قیمت : 34,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سورس پروژه انبار پارچه با سي شارپ و SQL

دانلود سورس پروژه انبار پارچه با سي شارپ و SQL: مناسب برای دانشجویان رشته های نرم افزار و کامپیوتر و علاقمندان به برنامه نویسی

قیمت : 34,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سورس پروژه انبار موبايل با سي شارپ و SQL

دانلود سورس پروژه انبار موبايل با سي شارپ و SQL: مناسب برای دانشجویان رشته های نرم افزار و کامپیوتر و علاقمندان به برنامه نویسی

قیمت : 34,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سورس پروژه انبار فرش با سي شارپ و SQL

دانلود سورس پروژه انبار فرش با سي شارپ و SQL: مناسب برای دانشجویان رشته های نرم افزار و کامپیوتر و علاقمندان به برنامه نویسی

قیمت : 34,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سورس پروژه انبار پوشاک با سي شارپ و SQL

دانلود سورس پروژه انبار پوشاک با سي شارپ و SQL: مناسب برای دانشجویان رشته های نرم افزار و کامپیوتر و علاقمندان به برنامه نویسی

قیمت : 34,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سورس پروژه انبار ميوه و تره بار با سي شارپ و SQL

دانلود سورس پروژه انبار ميوه و تره بار با سي شارپ و SQL: مناسب برای دانشجویان رشته های نرم افزار و کامپیوتر و علاقمندان به برنامه نویسی

قیمت : 34,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سورس پروژه انبار آرد با سي شارپ و SQL

دانلود سورس پروژه انبار آرد با سي شارپ و SQL: مناسب برای دانشجویان رشته های نرم افزار و کامپیوتر و علاقمندان به برنامه نویسی

قیمت : 34,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی